[666]

Ta vprašanja verjetno pobirate za to, ker se pripravljate na izpit oziroma kolokvij. Pričakujemo, da nam boste tako z lahkoto, kot ta vprašanja poberete od tu, najnovejša vprašanja tudi poslali nazaj.

Uporabite spodnji obrazec.
 
 
 
 
 
 
 Nabiralnik za vprašanja in namige

DŠB ne odgovarja za (ne)pravilnost ali (ne)točnost objavljenega študijskega materiala.
Zbirke vprašanj niso popolne in so bolj orientativne narave kot ne. Vedno naštudirajte celotno snov :-)

 
 Namigi/1

[Anatomija človeka, kolokvij, 1.l]  Anatomija človeka - kolokvij (1)
[Anatomija človeka, izpit 1.l]  Anatomija človeka - izpit (1)
[Anorganska kemija, kolokvij, 1.l]  Anorganska kemija - kolokvij (1)
[Anorganska kemija, kolokvij, 1.l]  Anorganska kemija - kolokvij (1) - primeri za vajo (PDF, 31 K)
[Anorganska kemija, izpit, 1.l]  Anorganska kemija - pisni del izpita (1) (PDF, 25 K)
[Anorganska kemija, ustni izpit, 1.l]  Anorganska kemija - ustni del izpita (1)
[Anorganska kemija, resen ustni izpit, 1.l]  Anorganska kemija - rešen ustni del izpita (1) (PDF, 58 KB)
[Fizika, izpit, 1.l]  Fizika - izpit (1)
[Geologija, kolokvij, 1.l]  Geologija - kolokvij (1)
[Geologija, izpit, 1.l]  Geologija - izpit (1)
[Latinscina, izpit, 1.l]  Latinščina - izpit (1)
[Matematika, 1. kolokvij, 1.l]  Matematika - prvi kolokvij (1) 1990 do 1995 (PDF, 54 K)
[Matematika, 3. kolokvij, 1.l]  Matematika - tretji kolokvij (1) 1991 do 1993, 1998, 1999 (PDF, 273 K)
[Matematika, izpit, 1.l]  Matematika - izpiti (1) - zelo stari (1992, 1995, 1996) in novejši (2000, 2001) (PDF, 439 KB)
[Matematika, ustni izpit, 1.l]  Matematika - ustni del izpita (1)
[Matematika, kolokvij, 1.l]  Matematika - namig za rešitev vseh matematičnih težav (PDF, 252 K)
[Organska kemija, izpit, 1.l]  Organska kemija - izpit (1)
[Splošna botanika, kolokvij, 1.l]  Splošna botanika - kolokvij (1)
[Splošna botanika, izpit, 1.l]  Splošna botanika - izpit (1)
[Splošna zoologija, kolokvij, 1.l]  Splošna zoologija - kolokvij (1)
[Splošna zoologija, kolokvij, 1.l]  Splošna zoologija - izpit (1)

Zahvaljujemo se prof. Ivanu Lebanu, ki nam je prijazno poslal izpitna in kolokvijska vprašanja za objavo na tej strani.

 Namigi/1/Pašta po bolonjsko

Namigi za nove predmete po bolonjski prenovi

[Biologija rastlin - izpit, 1.l]  Biologija rastlin - izpit (1)
[Biologija zivalske celice in histologija - izpit, 1.l]  Biologija živalske celice in histologija - izpit (1)
[Raziskovalne metode v biologiji - izpit, 1.l]  Raziskovalne metode v biologiji - izpit (1)

 Namigi/2

[Biofizika, izpit, 2.l]  Biofizika - izpit (2)
[Biokemija, kolokvij, 2.l]  Biokemija - kolokvij (2) (PDF, 84 KB)
[Biokemija, izpit, 2.l]  Biokemija - izpit (2)
[Bičl, kolokvij, 2.l]  Biologija človeka - kolokvij (2MF, 2PS)
[Bičl, izpit, 2.l]  Biologija človeka - izpit (2MF, 2PS)
[Mikrobiologija, kolokvij, 2.l]  Mikrobiologija - kolokvij (2)
[Mikrobiologija, izpit, 2.l]  Mikrobiologija - izpit (2)
[Mikrobiologija, izpit - vsa vprasanja, 2.l]  Mikrobiologija - izpit (2) (RTF, 163 KB) - vsa vprašanja.
[Rastlinska biokemija, izpit, 2.l]  Rastlinska biokemija - izpit (2)
[Sistematska botanika, 1. delni kolokvij, 2.l]  Sistematska botanika - prvi delni kolokvij (2)
[Sistematska botanika, 2. delni kolokvij, 2.l]  Sistematska botanika - drugi delni kolokvij (2)
[Sistematska botanika, izpit, 2.l]  Sistematska botanika - izpit (2)
[Sistematska zoologija nevretencarjev, kolokvij, 2.l]  Osnove sistematske zoologije - nevret. - kolokvij (2)
[Sistematska zoologija nevretencarjev, izpit, 2.l]  Osnove sistematske zoologije - nevret. - izpit (2)
[Sistematska zoologija strunarjev, kolokvij, 2.l MF,MB]  Osnove sistematske zoologije - strunarji - kolokvij (2 MF, 2 MB)
[Sistematska zoologija strunarjev, izpit, 2.l MF,MB]  Osnove sistematske zoologije - strunarji - izpit (2 MF, 2MB)
[Statistika, 2. del izpita, 2.l]  Statistika - drugi del izpita (2)

Hvala tudi prof. Gunde-Cimerman za novo verzijo zbrirke vprašanj iz mikrobiologije.

 Namigi/3
Pšanc

[Biogeografija, izpit, 3.l SE]  Biogeografija - izpit (3)
[Biologija celice, kolokvij, 3.l]  Biologija celice - kolokvij (3)
[Biologija celice, izpit, 3.l]  Biologija celice - izpit (3)
[Ekologija morja, izpit, 3.l SE]  Ekologija morja - izpit (3)
[Embriologija, kolokvij, 3.l MB]  Embriologija - kolokvij (3 MB)
[Embriologija, izpit, 3.l MB]  Embriologija - izpit (3 MB)
[FiFi, kolokvij, 3.l]  Fitofiziologija - kolokvij (3)
[FiFi, izpit, 3.l]  Fitofiziologija - izpit (3)
[Genetika, kolokvij, 3.l]  Genetika - kolokvij (3)
[Genetika, izpit, 3.l]  Genetika - izpit (3)
[Industrijska mikrobiologija, kolokvij, 3.l MB]  Industrijska mikrobiologija - kolokvij (3)
[Industrijska mikrobiologija, izpit, 3.l MB]  Industrijska mikrobiologija - izpit (3)
[Industrijska mikrobiologija, izpit, vsa vprasanja, 3.l MB]  Industrijska mikrobiologija - izpit (3) - vsa vprašanja (PDF, 129 KB)
[Mikrobna ekologija, kolokvij, 3.l MB]  Mikrobna ekologija - kolokvij (3)
[Mikrobna ekologija, izpit, 3.l MB]  Mikrobna ekologija - izpit (3)
[PAVr, kolokvij, 3.l]  Primerjalna anatomija vretenčarjev - kolokvij (3)
[PAVr, izpiz, 3.l]  Primerjalna anatomija vretenčarjev - izpit (3)
[Simbioze in parazitizem, kolokvij, 3.l MF]  Simbioze in parazitizem - kolokvij (3)
[Simbioze in parazitizem, izpit, 3.l MF]  Simbioze in parazitizem - izpit (3)
[Sistematska zoologija strunarjev, kolokvij, 3.l SE]  Sistematska zoologija strunarjev - kolokvij (3 SE)
[Sistematska zoologija strunarjev, izpit, 3.l SE]  Sistematska zoologija strunarjev - izpit (3 SE)
[Toksikologija, izpit, 3.l MB]  Toksikologija - izpit (3 MB)
[ZoFi, kolokvij, 3.l]  Zoofiziologija - kolokvij (3)
[ZoFi, izpit, 3.l]  Zoofiziologija - izpit (3)

 Namigi/4
lepotec

[Bioanorganska kemija, izpit, 4.l MB]  Bioanorganska kemija - izpit (4M)
[Biologija membran, izpit, 4.l MB]  Biologija membran - izpit (4M)
[Biologija zuzelk, izpit, 4.l MB]  Biologija žuželk - izpit (4MF)
[Biotehnologija, izpit, 4.l]  Biotehnologija - kolokvij (4)
[Biotehnologija, izpit, 4.l]  Biotehnologija - izpit (4)
[Ekologija rastlin, kolokvij, 4.l]  Ekologija rastlin - kolokvij (4)
[Ekologija rastlin, izpit, 4.l]  Ekologija rastlin - izpit (4)
[Ekologija živali, kolokvij, 4.l]  Ekologija živali - kolokvij (4)
[Ekologija živali, izpit, 4.l]  Ekologija živali - izpit (4)
[Ekologija živali, izpit, 4.l]  Ekologija živali - odgovori na vprašanja (4) (RTF, 146 KB)
[Ekosistemi, izpit, 4.l]  Ekosistemi - izpit (4)
[Ekosistemi, kolokvij, 4.l]  Ekosistemi - kolokvij (4)
[Ekosistemi, kolokvij, 4.l]  Ekosistemi - rešen kolokvij (4) (PDF, 112 KB)
[Embriologija vretencarjev, izpit, 4.l]  Embriologija vretenčarjev - izpit(4)
[Etologija in nevroetologija, izpit, 4.l] [Etologija in nevroetologija, izpit, 4.l]  Etologija in Nevroetologija - izpit (4) (PDF, 325 KB; isto v RTF, 1.5 MB)
[Evolucija in teoreticna biologija, izpit, 4.l]  Evolucija in teoretična biologija - izpit (4)
[Genetika evkariontov, izpit, 4.l MB]  Genetika evkariontov - izpit (4M)
[Imunologija, izpit, 4.l MB]  Imunologija - izpit (4M)
[Imunologija, kolokvij, 4.l MB in MF]  Imunologija - kolokvij
[Interakcije organizmov, izpit, 4.l]  Interakcije organizmov - izpit (4)
[Limnologija, izpit, 4.l]  Limnologija - izpit (4)
[Nevrobiologija, kolokvij, 4.l]  Nevrobiologija - kolokvij (4MF)
[Nevroetologija, izpit, 4.l]  Nevroetologija - izpit (4) (PDF, 18 K)
[Osnove farmakologije, izpit, 4.l]  Osnove farmakologije - izpit (4M)
[Patogeni mikrobi, izpit, 4.l]  Patogeni mikrobi - izpit (4)
[Populacijska genetika, izpit, 4.l]  Populacijska genetika - izpit (4)
[Speleobiologija, izpit, 4.l]  Speleobiologija - izpit (4)
[Varstvo naravne in kulturne dediščine, kolokvij, 4.l]  Varstvo okolja in naravne dediščine - kolokvij(4)
[Varstvo naravne in kulturne dediščine, izpit, 4.l]  Varstvo okolja in naravne dediščine - izpit (4)

 Namigi/Pedagoški predmeti

[Pedagogika z andragogiko, izpit]  Pedagogika z andragogiko - izpit (pedag.)
[Psihologija učenja in pouka, izpit]  Psihologija učenja in pouka - izpit (pedag.)

 Namigi/afterparty
Namigi za podiplomski študij biologije:

[Biologija celice, izpit, podiplomci]  Biologija celice - izpit (podipl.)