DSBlogo

Društvo študentov biologije

Societas studiosorum Biologiae Universitatis Labacensis

beta

OPOZORILO!

DŠB ne odgovarja za (ne)pravilnost ali/in (ne)točnost objavljenega študijskega materiala!
Zbirke vprašanj niso popolne in so bolj orientativne narave kot ne! Vedno naštudirajte celotno snov!
Pričakujemo, da nam boste tako z lahkoto, kot ta vprašanja pobirate od tu, najnovejša vprašanja poslali nazaj. Pošljite nam jih na mail: itsekcija.dsb@gmail.com.

ekologija izpit, 15. 6. 2012
Petek, 15 Junij 2012

Kos:

Ali sta življenjska združba in življenje povezana? Razloži!

Opiši prednosti/slabosti empirične znanosti ekologije.

Kateri dejavniki vplivajo na strpnostno krivuljo?

Gaberščik:

Sevanje v sestoju

Spremembe ekosistema v času in prostoru

Toman:

Kakšen je prvi zakon termodinamike in razloži na biološki način (neki tazga)

Opiši detritonsko prehranjevalno verigo.

 
Ekologija - kolokvij, 11. 6. 2012
Petek, 15 Junij 2012

VODE

1)Kako količina suspendiranih anorganskih snovi vpliva nevretenčarje v vodotoku?

2)Kateri so bili najpogostejši predstavniki, ki smo jih našli v Glinščici? Kako vpliva perifiton na kemijske elemente v vodi (nekaj takega).

3)Suhi bajer in Kremenica (razpredelnica s podanimi meritvami pri obeh), pri sončnem vremenu. Vprašanje: Razloži zakaj je količina raztopljenega kisika v Suhem bajerju večja?

RASTLINE

1)Naštej morfološke in anatomske prilagoditve stebla submerznih?/emerznih? (sem pozabila katerih) rastlin?

2)Prečni prerez lista oleandra. Označi strukture in navedi ekološki tip lista.

ŽIVALI

1) Kateri dejavniki posredno in kateri neposredno vplivajo na populcijsko dinamiko?

2) Kaj je biodiverziteta, kakšna je razlika med vrstnim bogastvom in vrstno pestrostjo?

3) Velike zveri: Kako jih preučujemo? Zakaj je to pomembno?

 
izpit ekoR, 7.7.2011
Četrtek, 03 November 2011

1) Organizem v okolju (meje strpnosti).

2) Toplotno okolje rastlin.

3) Spremembe združb v času in prostoru.

 
izpit ekoR, 16.6.2011
Četrtek, 03 November 2011

 

1) Organizem v okolju (meje strpnosti).

2) Toplotno okolje rastlin.

3) Spremembe združb v času in prostoru.

 
izpit ekož, 16. 6. 2011
Četrtek, 03 November 2011

1) Katere integracijske nivoje življenja obravnava ekologija in ali to kaj vpliva na metodološki pristop?

2) Ali je ekologija naravoslovna disciplina? Utemelji odgovor!

3) Vloga živalske populacije v ekosistemu!

 
«ZačetekPrejšnja1234NaslednjaKonec»

Stran 1 od 4