Potni nalogi 2016

Navodila za izpolnjevanje potnih nalogov

Potni nalog mora biti izpolnjen najkasneje 3 dni po končani vožnji in naložen na to stran. Izplačila potnih nalogov upravičencem se izvršijo najkasneje 14 dni po končani vožnji.

Potni nalog izpolnete tako, da prenesete spodnji obrazec, vpišete podatke v rumena polja (izjemoma tudi zelena), nato pa potni nalog shranite pod imenom PN_LLLL_MM_DD_DSB in ga naložite na strežnik.


Prazen obrazec – potni nalog: PN_prazen.xlsx


Oddani potni nalogi v letu 2016


Oddaja potnega naloga