Predstavitve skupin na RTŠB

Spoznaj skupine na taboru! Vsakih nekaj dni (spremljaj spletno stran) bomo objavili kratko predstavitev posamezne skupine na taboru. Le kdaj bo na vrsti tvoja? 🙂


Skupina za plazilce

Mentorica: Mojca Vek (Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica)

Udeleženci skupine za plazilce bodo spoznali herpetološko terensko delo. Seznanili se bodo z določanjem plazilcev na terenu, osnovami njihove ekologije, različnimi habitatnimi tipi in popisnimi metodami.

Terenili bomo podnevi in pregledovali prisotnost pazilcev v naprej izbranih UTM-kvadrantih. Udeleženci bodo s svojim terenskim delom tako tudi prispevali k večjemu poznavanju razširjenosti različnih vrst plazilcev v Sloveniji.

lov-za-belicami

 


Skupina za kačje pastirje

Mentorja: Damjan Vinko in Ana Tratnik (Slovensko odonatološko društvo)

Odonatološka skupina se bo zadrževala ob vodah različnih tipov, kjer bomo z metuljnicami lovili odrasle kačje pastirje, z vodno mrežo vzorčili ličinke in s pozornim očesom iskali leve. Odrasle bomo določevali na terenu, ličinke in leve pa s pomočjo stereolup v šoli. Pri tem se bomo naučili uporabljati določevalne ključe in prepoznavati dobršen del slovenske favne kačjih pastirjev, prisotne v poletnih mesecih. Nemalokrat bomo morali stopiti tudi v vodo in blatne močvare.

kacjepastirci-rtsb